Hoppa till innehållet

Läroplanen

Varje skola har en egen läroplan som utgör grunden för skolans verksamhet och undervisning. Den grundar sig på de nationella och kommunala grunderna för läroplanen.

Läroplanen anger hur man arbetar i skolan och vad skolan betonar i sitt arbete. Den omfattar verksamhetsidén och värderingarna, målet för och innehållet i läroämnena och ämneshelheterna, arbetssätt och grunderna för bedömning.

De nya läroplanerna innehåller bl.a.

  • verksamhetsidén och värderingarna
  • en beskrivning av verksamhetskulturen
  • målen för läroämnena och den mångsidiga kompetensen
  • målen för lärandet, tillväxten, välbefinnandet och stödet under skolgången
  • grunderna för bedömningen av inlärningen
  • i Helsingfors skolor kan man också studera fenomenbaserat

I skolans egen läroplan finns information om läroämnen i årskurserna 1–6 och hur antalet timmar fördelas mellan dessa. Du kan bekanta dig med läroplanen på skolans webbplats. Sök skolor


Läroplanssidan15.09.2022 08:56