Hoppa till innehållet

Påbyggnadsundervisningen

I Helsingfors är påbyggnadsundervisningen avsedd för ungdomar från Helsingfors som har avgångsbetyg från grundskolan (våren 2020 eller 2021) men som inte har fått en plats i gymnasium eller inom yrkesutbildning. Påbyggnadsundervisning arrangeras på svenska i Åshöjdens grundskola och på finska i yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto.

Under påbyggnadsåret har den unga möjlighet att klargöra sina studieplaner, repetera sina kunskaper och höja vitsorden på avgångsbetyget.

Eleverna får ett separat betyg över prestationerna i påbyggnadsundervisningen. När eleven söker till en yrkesutbildning eller till gymnasiet via den gemensamma ansökan beaktas utöver avgångsbetyget från grundskolan även de vitsord som sökanden har lyckats höja i påbyggnadsundervisningen.

En studerande i påbyggnadsundervisningen får samma förmåner som grundskolelever. Undervisningen, läroböckerna och skolmaterialet samt skolhälsovården är avgiftsfria. Om skolvägen är längre än tre kilometer har studerande i påbyggnadsundervisningen rätt att få HRT:s resekort

Påbyggnadsundervisningen läsåret 2021–2022

Åshöjdens grundskola

Påbyggnadsundervisningen på finska 02.03.2021 11:44