Hoppa till innehållet

Undervisning i det egna modersmålet

I Helsingfors erbjuds två timmar i veckan undervisning i det egna modersmålet, hemspråket och för att upprätthålla ett främmande språk som eleven tidigare lärt sig. Undervisningen är avsedd för

  • elever som har ett annat modersmål än finska eller svenska
  • elever vilkas närmaste släkt har romani eller samiska som modersmål eller hemspråk
  • elever som har flyttat tillbaka till Finland och har studerat utomlands på ett främmande språk

Hemspråksundervisningen är frivillig, men de elever som anmäler sig till en grupp förväntas delta regelbundet i lektionerna.

I de största språkgrupperna kan undervisningen ske i den egna skolan, men oftast måste eleverna ta sig till en annan skola för denna undervisning. Information om tidpunkten för lektionerna fås från sektorn för fostran och utbildning eller från den egna skolan. Eleverna anmäls årligen till undervisningen med en blankett som fås i skolan eller på sidan Blanketter06.12.2019 10:28