Hoppa till innehållet

Svenska som andraspråk och litteratur

Om eleven har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska, studerar han eller hon antingen helt eller delvis svenska som andraspråk och litteratur (=S2) i stället för modersmål och litteratur. 

Nivån på elevens språkkunskaper bedöms i skolan, och skolan beslutar om barnet ska studera enligt lärokursen i svenska som andraspråk. Barnet deltar i undervisningen tills hans eller hennes kunskaper i svenska har nått modersmålsnivå på alla delområden. Undervisningen är inte stöd- eller specialundervisning.02.03.2023 14:02