Hoppa till innehållet

Språkstudier

Skolnätet i Helsingfors är planerat så att man i alla fyra områden mångsidigt kan studera språk. Information om skolornas språkutbud finns på deras webbplatser.

I årskurserna 7–9 tas den nya läroplanen i bruk stegvis en årskurs åt gången, så att samtliga årskurser följer den nya läroplanen senast 2019.

Språkprogrammet är olika i de svenska och de finska skolorna

A1-språket är det obligatoriska språk som man i de svenska skolorna i Helsingfors börjar läsa i årskurs 1, antingen som modersmålsinriktad finska eller traditionell finska.

Studierna i A2-språket inleds i årskurs 3. I de svenska skolorna erbjuds engelska i alla skolor, tyska i tre områden och franska i ett område. Eleven förväntas förbinda sig att studera det valda språket till den grundläggande utbildningens slut.

För elever som sent under den grundläggande utbildningen flyttat till Finland undervisas finskan vid behov enligt läroplanen för finska B1.

B2-språket är ett frivilligt språk som inleds i årskurs 7. I de svenska skolorna erbjuds tyska, franska och engelska som B2-språk.

Utöver dessa B2-språk har varje område möjlighet att erbjuda undervisning i spanska, ryska, kinesiska eller latin. Huruvida undervisning i ett språk förverkligas beror på ifall kriterierna för bildande av en grupp uppfylls (utbildningsnämndens svenska sektion 16.4.2015, § 16), och att tillgång till en kompetent lärare i ämnet säkrats.

Sök skolor06.12.2019 10:27