Hoppa till innehållet

Språkberikande undervisning

I de svenska skolorna erbjuds eleverna språkberikande undervisning, det vill säga undervisning genom vilken eleverna i olika utsträckning och på varierande sätt får smaka på olika språk och även till viss del bekanta sig med andra kulturer, till exempel inom ramen av helhetsskapande undervisning.

Genom den språkberikande undervisningen stöds familjerna även i valet mellan A1 eller modersmålsinriktad finska, och eleverna sporras i årkurserna 1-6 till att även välja andra A2 och B2 språk än de oftast valda.

 06.12.2019 10:28