Eftermiddagsverksamhet

Den friluftsinriktade eftermiddagsverksamheten utvidgas till nya områden i höst.

Anmälan och anvisning för ansökan

1. Till lekparkerna anmäler man sig och till skolornas eftermiddagsverksamhet söker man 24.1.–27.4.2018.

2. Blanketten returneras inom utsatt tid till det verksamhetsställe man anmäler sig till eller söker till.

3. Ett meddelande om placering i lekparkernas eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 1.6.2018. Beslutet om skolornas eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 29.6.2018.

4. Eftermiddagsverksamheten börjar läsårets första dag och fortsätter till läsårets slut.

Anmälan till eftermiddagsverksamheten i lekparken

Ansökan till skolans eftermiddagsverksamhetDELA
21.03.2018 13:24