Hoppa till innehållet

Utsocknes elever

Utsocknes elever som bor i Helsingfors har rätt att gå i de grundskolor som staden äger.

Elever som bor i en annan kommun kan antas till Helsingfors grundskolor om det finns plats efter det att Helsingforseleverna antagits. I det här fallet följs principerna för s.k. andrahandsantagning. Om antagningen grundar sig på lämplighetstest förutsätts också att eleven blir godkänd i testet. 

Svenska elever som bor i en kommun som inte erbjuder undervisning på svenska har rätt att gå i en svensk skola i Helsingfors förutsatt att hemkommunen har slutit ett avtal om förstahandskolgång med Helsingfors.06.12.2019 10:25