Hoppa till innehållet

Vanliga frågor om anmälan till skolan

Hur bestäms det vilken skola som är barnets närskola?
Närskolan bestäms utgående från principerna för elevantagningen som fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion har slagit fast. Läs mer.

Vad ska föräldrarna göra om de inte tar emot den anvisade skolplatsen?
De ska underrätta den skola som är anvisad som närskola.

Vem ska man kontakta om man vill ha en skolplats genom andrahandsantagning?
Vårdnadshavaren ska kontakta rektorn i den önskade skolan.

Barnets förskola ligger nära en skola. Påverkar förskoleplatsen vilken barnets närskola blir?
Nej.

Jag är missnöjd med den närskola som anvisats barnet. Vad kan jag göra åt saken?
Först lönar det sig att kontakta den anvisade närskolans rektor. Det är möjligt att begära omprövning av beslutet hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland inom besvärstiden (14 dagar).


Jag vill att mitt barn går i samma skola och placeras i samma klass som bästa kompisen. Beaktas sådana önskemål?
Kamratförhållanden beaktas inte när det bestäms vilken skola som är närskola. Om kamrater har antagits till samma skola försöker kan sådana önskemål i vissa fall beaktas.17.02.2021 10:12