Hoppa till innehållet

Elektronisk anmälan

Barn som börjar årskurs ett kan anmälas elektroniskt

Barnets närskola finns angiven i meddelandet om läroplikt och på adressen asti.hel.fi 5–30.1.2022 efter inloggning. Meddelandet om läroplikt skickas via Suomi.fi-webbtjänsten med början 5.1. Om vårdnadshavaren har tagit i bruk tjänsten för elektroniska meddelanden på Suomi.fi för sitt barn, skickas meddelandet om läroplikt elektroniskt. I övriga fall skickas meddelandet om läroplikt per post till barnets hemadress före mitten av januari.

Anvisningar för anmälan

Inloggning

Öppna webbläsaren i din dator, pekdator eller smarttelefon.

 • Gå till adressen asti.hel.fi
 • Välj språk överst till höger på sidan
 • Klicka på Suomi.fi-identifikation
 • Identifiera dig på det sätt som du har valt
 • Välj Fortsätt
 • Välj Fortsätt till tjänsten
 • Kontrollera dina uppgifter och fortsätt.

Anmälan till skolan

 1. När anmälan är öppen ser du ett meddelande om det. Klicka på Fortsätt till anmälan
 2. Välj Anvisad närskola och klicka på Fortsätt.
 3. Välj önskat A1-språk och klicka på Fortsätt*). Förhandsgranska ansökan och kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 4. Klicka på Sänd ansökan.

*) I svenskspråkiga skolor är A1-språket alltid finska. Finska kan antingen studeras som A1-finska eller som modersmålsinriktad finska.

Anvisningar för anmälan (PDF)22.12.2021 10:13