Hoppa till innehållet

Ett år senare eller tidigare till skolan

En avvikande skolstart ansöker vårdnadshavare om. Beslut om avvikande skolstart fattas i god tid innan den grundläggande utbildningen inleds.

Ett år senare till skolan

Vårdnadshavaren kan anhålla om att barnet får börja i den grundläggande undervisningen ett år senare än stadgat. Beslutet bygger på psykologiska och vid behov även på medicinska utredningar. Beslutet om en senare start i den grundläggande utbildningen fattas av chefen för den grundläggande utbildningen.

Om barnets skolstart skjuts upp, ordnas förskoleundervisningen i daghemmet. Efter att vårdnadshavaren har fått beslut om en senare skolstart kan han eller hon anhålla om en plats i förskoleundervisningen i daghemmet för barnet genom att lämna ansökan om förskoleundervisning till daghemsföreståndaren. Mer information kan fås från det egna daghemmet.

Ett år tidigare till skolan

Barnet har rätt att börja i den grundläggande utbildningen ett år tidigare än stadgat, om barnet enligt psykologiska och vid behov medicinska utredningar har förutsättningar att klara av skolgången. Vårdnadshavaren ska själv anskaffa och betala för ett nödvändigt expertutlåtande.

Beslutet om en tidigare start i den grundläggande utbildningen fattas av chefen för den grundläggande utbildningen. Mer information kan fås från den egna närskolan.

Stadens skolor17.11.2020 14:32