Hoppa till innehållet

Hemundervisning

Vid hemundervisning tar vårdnadshavaren hela ansvaret för elevens inlärning. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven uppnår de mål som ställts upp för varje ämne i varje årskurs i grundskolan. Eleven kan till exempel inte befrias från studier i ett gemensamt ämne som hör till lärokursen i den grundläggande utbildningen. Elevens vårdnadshavare beslutar om eleven ska börja få hemundervisning.

Hemundervisning är inte samma sak som den undervisning som skolan ordnar i hemmet då eleven till exempel på grund av sjukdom eller annat vägande skäl tillfälligt studerar hemma och skolan ordnar grundläggande utbildning för honom eller henne.

I hemundervisningen måste man beakta de bestämmelser som fastställs i lagen om grundläggande utbildning  (21.8.1998/628).

En läropliktig elev i hemundervisning registreras inte som elev i någon skola. Eleven har således inte rätt till bland annat avgiftsfria läromedel, skolhälsovård, stöd- eller specialundervisning eller andra elevvårdstjänster.06.12.2019 10:25