Anmälning till grundskolan

Hösten 2018 börjar läroplikten för barn födda år 2011.

Sektorn för fostran och utbildning skickar i början av januari ut informationspaketet Välkommen till skolan till dem som ska börja skolan nästa höst. Paketet innehåller ett meddelande om att läroplikten börjar och broschyren Välkommen till skolan och broschyren.

Tyvärr har produktionen av kuverten och postningen av materialet till höstens ettor blivit fördröjd.
Breven torde ändå nå fram senast fredag 12.1.2018. Vi beklagar fördröjningen och har på grund av den förlängt tiden för den elektroniska anmälningen. Barnet kan anmälas till närskolan på adressen wilma.edu.hel.fi ända till 29.1.

Anmälningen till skolan kan ske antingen genom ett besök i skolan onsdagen den 24 januari 2018 kl. 8.00–10.00 eller 17.00–19.00 eller elektroniskt den 8–29 januari 2018 på adressen wilma.edu.hel.fi. I vissa fall är det inte möjligt att göra anmälan elektroniskt (se Anmälan i skolan).

Ta med meddelandet om läroplikt till skolan. I meddelandet finns adressen till den närskola som anvisats på basis av bostadsadressen. Anmälan till skolan sker i huvudskolan. I skolan får du de blanketter som behövs och råd om olika praktiska saker.

Om du ansöker om en plats för ditt barn i en annan skola än den anvisade närskolan eller i en skola med intensifierad undervisning eller undervisning på ett främmande språk, där antagningen sker på basis av lämplighetstest (se längst ner på sidan), ska du anmäla barnet i den skola du söker till den 24 januari 2018.

Om barnet antas till en annan skola än närskolan, har han eller hon inte längre en ovillkorlig rätt till en plats i sin närskola.
Mer information och handledning om den elektroniska anmälningen får du vid infodisken på sektorn för fostran och utbildning. 

Barn med invandrarbakgrund som bor permanent i Finland är läropliktiga. Om barnet inte har tillräckliga språkliga färdigheter för att delta i den grundläggande utbildningen kan han eller hon anmälas till förberedande undervisning. Förberedande undervisning ordnas på finska.

Om barnet får förskoleundervisning i en privat eller statlig skola och fortsätter i denna skola i årskurs 1 på hösten, ombeds vårdnadshavaren underrätta rektorn i den närskola som nämns i meddelandet om läroplikt.

Om familjen flyttar till Helsingfors efter anmälningsdagen och vill ha barnet antaget till närskolan ska vårdnadshavaren kontakta rektorn, som sedan fattar ett elevantagningsbeslut. Vilken skola som enligt bostadsadressen är närskola framgår av Servicekartan.DELA
10.09.2018 08:38