Hoppa till innehållet

Specialkost

För elever och studerande ordnas specialkost av medicinska skäl och på basis av läkarintyg vid skolor och läroanstalter. Läkarintyg krävs inte för vegetarisk kost, vegansk kost, specialkost av religiösa skäl och låglaktoskost.

Vi rekommenderar att behovet av specialkost kontrolleras regelbundet och skolan ska meddelas om förändringar. Om kosten inte har förändrats, behöver ingen ny blankett lämnas in, utan skolrestaurangen följer uppgifterna i den tidigare blanketten.

Läkarintyget och blanketten för specialkost som baserar på intyget lämnas till skolan/läroanstalten antingen i elektroniskt format eller som pappersblankett. Stadin ammatti- ja aikuisopisto använder endast pappersblanketten.

Också vegetarisk kost, vegankost, specialkost av religiösa skäl och låglaktoskost meddelas på blanketten för specialkost.

Genomförandet av specialkost vid måltiderna i skolor och läroanstalter beskrivs mer detaljerat i blanketten för specialkost och anvisningen om specialkost.

Enskilda maträtters lämplighet kan kontrolleras i skolrestaurangens produktinformation.09.09.2022 16:03