Privat dagvård

FPA kan bevilja privatvårdsstöd för familjer som väljer privat dagvård.

Privat dagvård kan vara
• dagvård i ett privat daghem
privat familjedagvård
• vård genom att familjen anställer en barnskötare i sitt hem.

Du ansöker till den privata daghemsvården genom att själv kontakta det privata daghemmet. En producent av privat dagvård beslutar vilka barn som väljs till dagvården, och det ingås alltid ett skriftligt vårdavtal mellan vårdnadshavaren och serviceproducenten. Dagvårdsproducenten fastställer också vårdavgiften. Alla familjer kan ansöka om privatvårdsstöd hos FPA för vårdavgiften.

Privat dagvård är ett tryggt alternativ för familjer. Barnomsorgsverket samarbetar med serviceproducenterna och övervakar och styr verksamheten hos producenterna av privata dagvårdstjänster.DELA
06.02.2017 10:33