Förskoleundervisning

Förskoleundervisning ges året innan läroplikten inleds. Undervisningen sker fyra timmar per dag under skolornas verksamhetstider. Då du söker till förskoleundervisningen kan du samtidigt ansöka om den kommunala dagvård ditt barn behöver utöver förskolan.

Förskoleundervisningen är förpliktande. Det betyder att alla barn ska gå i förskola året innan de uppnår läropliktsålder. Barnet kan också delta i någon annan verksamhet såvida den uppfyller målen för förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen främjar och stödjer barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig samt möjliggör en smidig övergång från förskoleundervisningen till skolan. I förskoleundervisningen skapas en bra grund för barnets livslånga lärande.

I förskoleundervisningen beaktas på ett helhetsbetonat sätt barnets sätt att lära sig och fungera genom att leka, röra på sig, vara kreativt, prova på, undersöka och fråga i växelverkan med andra barn och vuxna.

Förskoleundervisning vid svenskspråkiga daghem och skolor under verksamhetsår 2017-2018

Finskspråkig förskoleundervisning

Förskoleundervisning vid finskspråkiga daghem och skolor under verksamhetsåret 2016–2017

Förskoleundervisning vid finskspråkiga daghem och skolor i enlighet med de finska barnomsorgs- och elevupptagingsområdena under verksamhetsåret 2016-2017DELA
05.01.2017 14:17