Rådgivning

Vi ger rådgivning i anslutning till dagvården, lekparksverksamheten och klubbarna med lekverksamhet.

Tfn 09 3104 4986
mån-fre kl. 10-12 och 13-15

I frågor som gäller de svenskspråkiga daghemmen betjänar utbildningsverkets rådgivning, tfn 09 3108 6400.

Du kan även ställa din fråga till servicerådgivarna med en responsblankett.

Vanliga frågor till rådgivningen


Dagvårdsavgifter - rådgivning

Enheten för klientavgifter, ekonomiavdelningen

Telefontid mån-fre kl. 9-11
Personlig besökstid mån-fre klo 9-15

PB 3001, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
tfn 09 310 8600 (växel)
varhaiskasvatus.maksut@hel.fi

Eftersom dataskyddet för klientavgiftsenhetens e-postadresser inte har säkrats, bör man inte lämna ut personliga uppgifter såsom personbeteckningar och inkomstuppgifter i e-postmeddelanden.DELA
21.06.2017 08:07