Suoraan sisältöön
A A A

Vård i daghem

Målet med småbarnspedagogiken i Helsingfors är att trygga förutsättningarna för att barnet ska få en bra uppväxt.

Småbarnpedagogiken syftar till att stödja en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning samt främja barnens personliga välbefinnande.

Daghemmen är vanligtvis öppna mellan kl. 6.15 och 17.30. Det finns också daghem som är öppna på kvällstid eller dygnet runt alla dagar i veckan för barn som på grund av föräldrarnas arbete eller studier behöver skiftvård.

Öppettider sommaren 2018

Svenskspråkiga daghem

Kommunala daghem i alfabetisk ordning

Privata daghem enligt postnummer

Privata daghem i alfabetisk ordningDELA
28.05.2018 11:31