Alternativa former av småbarnspedagogik

1. Barn i ett daghem

 • Småbarnspedagogik erbjuds i kommunala och privata daghem.
 • Barnet kan vara i småbarnspedagogiken
  - högst fem timmar om dagen
  - 5-7 timmar om dagen
  - mer än 7 timmar om dagen.
 • Ansökan till kommunala daghem görs skriftligt fyra månader innan vårdsbehovet är aktuellt.
 • Ansökan till privata daghem görs genom att kontakta det privata daghemmet direkt.
 • För privat småbarnspedagogik kan du ansöka om privatvårdsstöd från FPA.
 • Mer information
  Kommunala daghem
  Privata daghem
  Kundavgiftskalkylator
  Ansöka om vårdplats
  Privatvårdsstöd

2. Familjedagvård

3. Klubbverksamhet

 • Klubbar finns vid kommunala daghem och i lekparker
 • Klubbarna är avgiftsfria.
 • Klubbarna är avsedda för barn mellan två och fem år.
 • I klubbarna ordnas verksamhet 1–4 gånger i veckan, ungefär tre timmar åt gången.
 • Utöver de kommunala klubbarna finns privata klubbar för vilka man kan hämta en servicesedel.
 • Mer information
  Klubbverksamhet
  Servicesedel
  Privata klubbar

4. Att anställa en barnskötare i hemmet

5. Vård av barn i hemmet

 • För vård av barn i hemmet kan man få hemvårdsstöd och Helsingforstillägget.
 • Hemvårdsstöd kan fås för barn under tre år som inte går i kommunal dagvård.
 • En av föräldrarna eller någon annan skötare, till exempel en släkting, kan ta hand om barnet.
 • Man ansöker om hemvårdsstödet och Helsingforstillägget vid FPA.
 • Mer information
  Hemvårdsstöd och Helsingforstillägg
  Hemvårdsstöd på FPA:s webbplats

 DELA
02.05.2018 11:13