Hoppa till innehållet

Småbarnspedagogikens servicehandledning

Kontaktuppgifter:

E-post: varepalveluohjaus@hel.fi

Telefon: 09 310 80488 

Telefonrådgivningens öppettider under årsskiftet

 • Vecka 52,1 och 2 öppet vardagar kl 9-12
 • Trettondagen (6.1.2022) stängt
 • Från och med vecka 3 (17.1.2022) öppet normalt vardagar 9-15

I frågor gällande Asti-tjänsten får du betjäning mån-fre kl 8-18 på numret 09 310 88 800.

Vad gör småbarnspedagogikens servicehandledning?

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning ger vägledning i frågor som berör ansökan om småbarnspedagogik.

Enheten för småbarnspedagogikens servicehandledning handlägger även ansökningar om småbarnspedagogik från och med oktober 2021. Servicehandledningen ansvarar också för beviljandet av platser inom småbarnspedagogiken.

Daghemsföreståndare, familjedagvårdsledare och ledande lekparkshandledare handlägger inte längre ansökningar. De beviljar inte heller platser.

Syftet med den centraliserade servicehandledningen är att göra beviljandet av platser inom småbarnspedagogiken smidigare.

Grunderna för beviljandet av en plats inom småbarnspedagogiken ändras inte till följd av ändringen i servicehandledningen. Grunderna finns på webbsidan Grunder för beviljande av en plats inom småbarnspedagogiken.

Ansökan om småbarnspedagogik

 • I e-tjänsten Asti kan du ansöka om:
  • plats på kommunala daghem
  • familjedagvård
  • gruppfamiljedagvård
  • trefamiljsdagvård
  • kvällsvård
  • plats på dygnet-runt-daghem
  • plats på det nordsamiska daghemmet Susanna.
 • Du kan redigera ansökan i Asti ändå tills den låses.

  Om du/din familj inte har finländsk personbeteckning, inte har finländska nätbankskoder, om det av andra skäl inte är möjligt för dig/din familj att ansöka elektroniskt eller om någon i din familj har spärrmarkering kan du ansöka om småbarnspedagogik med en blankett(pdf). I första hand ska du posta blanketten till adressen Småbarnspedagogikens servicehandledning, Töysägatan 2 D, PB 51300, 00099, Helsingfors stad. Vissa lekparker tar även emot ansökningar. Lekparker som tar emot ansökningar (på finska).
 • I Helsingfors stads e-tjänster kan du ansöka om:
  • klubbverksamhet
  • förskoleundervisning
  • småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen.
 • Kontakta servicehandledningen om du vill redigera en ansökan gjord i Helsingfors stads e-tjänster.

Mer information om ansökan
23.12.2021 12:34