Hoppa till innehållet

För serviceproducenter

På de här sidorna hittar nya serviceproducenter information om hur man inleder dagvårdsverksamhet och åtgärder i anknytning till detta samt om ämbetsverk man kommer att samarbeta med.

Allmän rådgivning och handledning i affärsverksamhet erbjuds av Företagens Helsingfors.

Noggrannare information om inledande av verksamhet och samarbetspartner finns i den finskspråkiga handboken (pdf).

I fråga om barnomsorg har chefen för varje barnomsorgsområde sakkunskap om den lokala dagvårdssituationen, dagvårdsplatser och förskoleundervisning.

Barnomsorgsområden och deras chefer06.12.2019 10:13