Suoraan sisältöön

Privatvårdsstöd

Familjer som väljer privat dagvård kan få privatvårdsstöd för det från FPA.
Stödet kan betalas direkt efter att föräldrapenningen tagit slut.

Privatvårdsstödet omfattar

• vårdpenning
• vårdtillägg
• Helsingfors-tillägg.

Privatvårdsstöd Vård-
penning
Vård-
tillägg*
Helsingfors-tillägg** Stöd sammanlagt
Daghemsvård,
barn under 3 år

172,25

0-144,85

600,00

772,25-917,10

Daghemsvård,
barn över 3 år

172,25

0-144,85

330,00

502,25-647,10

Familjedagvård,
barn under 3 år

172,25

0-144,85

300,00

472,25-617,10

Familjedagvård,
barn över 3 år

172,25

0-144,85

160,00

332,25-477,10

Vårdare som
anställs i hemmet,
barn under 3 år

172,25

0-144,85

500,00

672,25-817,10

Vårdare som
anställs i hemmet,
barn över 3 år

172,25

0-144,85

160,00

332,25-477,10

* Vårdtillägget fastställs enligt familjens inkomster. Om familjen får vårdtillägg betalas ett extra Helsingfors-tillägg på 60 euro åt familjen.
** Helsingfors-tillägget betalas om barnet är i heldagsvård, det vill säga om vårdtiden är över 20 timmar i veckan.

Den avgiftsfria förskoleundervisningen kompletteras av stödet för privat dagvård.

Ansökan om stöd

Barnets förälder ansöker om stöd från FPA antingen elektroniskt eller med blanketten WH1 - Ansökan om stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn.

Utbetalning av stöd

FPA betalar stödet för privat vård direkt till det privata daghemmet, den privata familjedagvårdaren eller den vårdare som familjen anställt i hemmet.

Ytterligare information

Privatvårdsstöd på FPA:s webbplats.

Du får information om den privata dagvården och stödärenden av en ledare för den kommunala familjedagvården eller en expert inom barnomsorgen.

Ledarna för den kommunala familjedagvården finns på webbplatserna för familjedagvårdsområdena.DELA
06.12.2019 10:12

Anställa en barnskötare i sitt hem

Med hemvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem för ett barn under tre år och med privatvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem för ett barn under skolåldern. Man kan också anställa en barnskötare tillsammans med en annan familj.