Suoraan sisältöön

Stöd för flerlingsfamiljer

Stödet är avsett för familjer som fått eller adopterat flera barn på en gång. För den förlängda föräldrapenningsperioden kan familjen ansöka om ett kommunalt hemvårdsstöd, vars belopp är skillnaden mellan det vid tidpunkten gällande riksomfattande sammanlagda hemvårdsstödet och föräldrapenningen.

Ansökan görs till staden som en fritt formulerad ansökan. Till ansökan ska man bifoga kopior av föräldrapenningsbeslutet och skattekortet samt kontoförbindelse.

Stödet uppgår till skillnaden mellan summan av det riksomfattande kalkylmässiga hemvårdsstödet som består av vårdpenning och vårdtillägg och Helsingforstillägget samt föräldrapenningen. Föräldrapenningens belopp påverkar beloppet av stödet som betalas till flerlingsfamiljer.

Ansökan om flerlingsstöd

Ansökan om flerlingsstöd jämte bilagor lämnas till adressen:
Fostrans- och utbildningssektorn
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning
PB 51300
00099 Helsingfors stadDELA
06.12.2019 10:15