Hoppa till innehållet

Hemvårdsstöd och Helsingforstillägg

Hemvårdsstöd kan sökas av familjer som har barn under 3 år. Hemvårdsstöd utbetalas inte för barn som får småbarnspedagogik ordnad av kommunen.

Hemvårdsstöd med Helsingforstillägg ansöks från FPA.

Hemvårdsstödet omfattar:

  • vårdpenning
  • vårdtillägg
  • Helsingforstillägg.

Obs! Hemvårdsstödets Helsingforstillägg förändras från och med den 1.6.2021, (pdf)

Hemvårdsstödet fram till 31.5.2021:

Hemvårdsstöd Vård-
penning *
Vård-
tillägg**
Helsingfors-
tillägg***
Stöd
sammanlagt
När familjen har barn under 1,5 år 342,95 0-183,53 264 606,95-790,48
När familjen har barn mellan
1,5-2 år
342,95 0-183,53 218,64 561,59-745,12
För barn som
fyllt 2 år men
under 3 år
342,95 0-183,53 0 342,95-526,48

* För familjens övriga barn under 3 år utbetalas 102,30 euro/barn. För barn över 3 år men under skolåldern
utbetalas 65,73 euro/barn.
** Vårdtillägget fastställs enligt familjens inkomster och utbetalas bara för ett barn.
*** Helsingfors-tillägget betalas endast för det yngsta barnet i familjen som familjen får hemvårdsstöd för.

Helsingforstillägget för adoptivbarn för familjer som fått ett adoptivbarn som har fyllt 2 år.
Obs! Ändring i Helsingforstillägget för adoptivbarn från och med 1.6.2021, (pdf)

Stöd för flerlingsfamiljer är avsett för familjer som fått eller adopterat flera barn på en gång. 





28.01.2021 12:57