Suoraan sisältöön

Helsingforstillägget för adoptivbarn

Familjer som fått ett adoptivbarn som fyllt tre år har rätt till Helsingforstillägget för adoptivbarn. Helsingforstillägget uppgår till 134,55 euro per månad och betalas i två år efter föräldrapenningperioden.

Man ansöker om bidraget vid Helsingfors stad. Till ansökan bifogas en kopia av FPA:s beslut om hemvårdsstöd och ett förmånsskattekort för kommuntillägget som man beställer skilt för varje år hos skattemyndigheten.

Ansökan om kommuntillägg för adoptivbarn

Ansökningen lämnas till adressen:
Helsingfors stad
Forstran och utbildning
Kontoret för utveckling och kommunikation
Eila Murremäki-Barbu
PB 51300
00099 Helsingfors stadDELA
31.01.2020 13:46