Suoraan sisältöön

Hemvårdsstöd och Helsingforstillägg

Hemvårdsstöd kan sökas av familjer som har barn under 3 år som inte är i dagvård ordnad av kommunen. Hemvårdsstöd med Helsingforstillägg ansöks från FPA.

Helsingforstillägget till hemvårdsstödet avskaffas från och med 1.5.2019 för barn över 2 år kundmeddelande (pdf)

Hemvårdsstödet omfattar

  • vårdpenning
  • vårdtillägg
  • Helsingforstillägg.
Hemvårdsstöd Vård-
penning
Vård-
tillägg*
Helsingfors-
tillägg**
Stöd
sammanlagt
När familjen har barn under 1,5 år 338,34 0-181,07 264 602,34-784,41
När familjen har barn mellan
1,5-2 år
338,34 0-181,07 218,64 556,98-738,05
För barn som
fyllt 2 år men
under 3 år
338,34 0-181,07 0 338,34-519,41

*Vårdtillägget fastställs enligt familjens inkomster.
**Helsingfors-tillägget betalas endast för det yngsta barnet i familjen.

För syskon som är under 3 år betalas ett stöd som uppgår till sammanlagt 102,17 euro/barn.

För syskon som är över 3 år med under skolåldern betalas ett stöd som uppgår till sammanlagt 65,05 euro/barn

Helsingforstillägget för adoptivbarn för familjer som fått ett adoptivbarn som fyllt tre år.

Stöd för flerlingsfamiljer är avsett för familjer som fått eller adopterat flera barn på en gång. 


DELA
06.12.2019 10:15