Hoppa till innehållet

Förskolans verksamhetstider i Helsingfors

Förskolorna följer skolornas verksamhetstider.

Läsåret 2021-2022 

Svenska förskolor
Höstterminen 16.8.2021 (mån) - 22.12.2021 (ons)
Höstlovet 21.10.2021 (tor) - 22.10.2021 (fre)
Jullovet 23.12.2021 (tor) - 7.1.2022 (fre)

Vårterminen 10.1.2022 (mån) - 3.6.2022 (fre)
Sportlovet 21.2.2022 (mån) - 25.2.2022 (fre)

Finska förskolor
Höstterminen 11.8.2021 (ons) - 22.12.2021 (ons)
Höstlovet 18.10.2021 (ma) - 22.10.2021 (fre)
Jullovet 23.12.2021 (tor) - 7.1.2022 (fre)

Vårterminen 10.1.2022 (mån) - 3.6.2022 (fre)
Sportlovet 21.2.2022 (mån) - 25.2.2022 (fre)

Läsåret 2022-2023

Stadens svensk- och finskspråkiga förskolor

Höstterminen 11.8.2022 (tor) – 22.12.2022 (tor)
Höstlovet vecka 42, 17.10.2022 (mån) – 21.10.2022 (fre)
Jullovet 23.12.2022 (fre) – 8.1.2023 (sön)
Vårterminen 9.1.2023 (mån) – 2.6.2023 (lör)
Sportlovet vecka 8, 20.2.2023 (mån) – 24.2.2023 (fre)

22.11.2021 10:55