Hoppa till innehållet

Välkommen till förskolan

Barnet har rätt att få avgiftsfri förskoleundervisning ett år innan läroplikten börjar.

Rätt till förskoleundervisning har också de sjuåringar vilkas skolstart skjutits upp med ett år samt de femåringar som fått beslut om förlängd läroplikt.

I Helsingfors ordnas finskspråkig förskoleundervisning i många daghem. Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas både i skolor och daghem. Undervisningen sker fyra timmar per dag under skolornas verksamhetstider.

Syftet med förskoleundervisningen är att i samarbete med hemmen stödja barnens personliga och samhälleliga utveckling, vilja och glädje att lära sig samt sunda självkänsla. I förskolans inlärningsmiljö får barnet möjlighet till glädjen med lek, sagor, konst, äventyr och att tillsammans lära sig och fungera.

Daghemmen ordnar tillfällen då man kan bekanta sig med förskolan och föräldrakvällar där man berättar mer om förskoleundervisningen och det lokala samarbetet mellan daghemmet och skolan.06.12.2019 10:17

Läroplan för förskoleundervisningen

Utgående från läroplanen för förskoleundervisning i Helsingfors utarbetar varje daghem eller skola som ordnar förskoleundervisning en plan för förskoleundervisning och barnomsorg som styr den egna verksamheten.