Hoppa till innehållet

Startklasser

I samband med de finska skolorna i Helsingfors fungerar så kallade startklasser. Startklasserna är avsedda för elever som har fått ett års uppskov med sin skolstart. 

Undervisningen i startklasserna följer läroplanen för förskolan i Helsingfors.

Startklasser i Helsingfors 06.12.2019 10:16