Suoraan sisältöön

Kuratorstjänster inom förskoleundervisningen

Kuratorstjänsterna inom förskoleundervisningen är en del av förskoleundervisningens elevvård. Syftet med kuratorstjänsterna är att hjälpa och stödja barn i förskoleundervisningen och deras familjer med de medel som finns till förfogande inom socialarbete.

Kuratorn samarbetar med de anställda inom förskoleundervisningen och social- och hälsovården. Vårdnadshavare kan även själv kontakta kuratorn inom förskoleundervisningen om de har funderingar kring hur deras barn i förskoleåldern mår och beter sig eller frågor kring uppfostran. Föräldrar kan också samtala med kuratorn om allmänna saker, vars behandling i familjen eller som förälder känns utmanande.  Hjälpen går ofta ut på att reda ut situationen genom samtal och att fundera på var och hur man hittar den rätta hjälpen för barnets situation.

Kuratorstjänsterna inom förskoleundervisningen tillhandahålls av den ansvariga kuratorn inom förskoleundervisningen och socialhandledare inom familjearbetet för barnfamiljer. Kuratorstjänsterna för svenskspråkiga barn tillhandahålls av kuratorerna vid skolorna.

Kontaktuppgifter
Ansvarig kurator Miia Ståhlberg
tfn 09 3106 5993, 040 631 3531
E-post miia.stahlberg@hel.fi

Kontaktuppgifter till socialhandledarna inom familjearbetet för barnfamiljer06.12.2019 10:18