Hoppa till innehållet

Förskoleundervisning i svenska daghem och skolor

Denna lista är indelad enligt område och lågstadieskolas elevupptagningsområde – för närmare information om var gränserna till elevupptagningsområdet går, se stadens servicekarta.

Svenska enheter som ordnar förskoleundervisning och tar emot ansökningar:

NORRA OMRÅDET:

Kottby lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Fenix förskola
Kottbyvägen 11, byggnad B, 00600 Hfrs   
fenix.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44079
föreståndare Mia Julin-Lumio, tfn 09 310 44813

Sesams förskola
Parisgränden 2 A 2, 00560 Hfrs   
sesam.forskola@hel.fi, tfn 09 310 73924
föreståndare Astrid Hammarstöm-Boughdiri, tfn 09 310 24216

Åshöjdens grundskolas elevupptagningsområde:

Åshöjdens förskola
Göksgränden 3 b, 00500 Hfrs   
ashojden.forskola@hel.fi, tfn 09 310 83027
föreståndare Astrid Hammarström-Boughdiri, tfn 09 310 24216

Månsas lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Månsas förskola
Aspdungevägen 5, 00630 Hfrs   
daghemsföreståndare Mia Julin-Lumio, tfn 09 310 44813

Staffansby lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Staffans förskola
Trastvägen 20, 00780 Hfrs     
staffan.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44866
föreståndare Leena Kiukas-Tammisto, tfn 09 310 72925


SÖDRA OMRÅDET:

Cygnaeus förskola
Sjömansgatan 9, 00120 Hfrs,   
cygnaeus.forskola@hel.fi, tfn 09 310 86151   
föreståndare Lise-Lotte Ekberg Tallqvist, tfn 09 310 74005

Kronohagens förskola
Gengatan 7, 00170 Hfrs   
kronohagen.forskola@hel.fi, tfn 09 310 73073
föreståndare Anna Moberg-Jokinen, tfn 09 310 42045

Drumsö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Drumsö förskola
Tallbergsallén 12, 00200 Hfrs
tfn 09 310 46863     
annika.aschan@edu.hel.fi
micaela.oljemark@edu.hel.fi
lisa.ulander@edu.hel.fi
carola.bergstrom@edu.hel.fi
rektor Anna-Maria Rosenqvist, tfn 09 310 86754

Drumsö daghems förskola (hösten 2020)
Tallbergs allén 12, 00200 Hfrs
Epost kommer senare
Föreståndare Aino Ezzat-Agha, tfn 09 310 44861

Minervaskolans elevupptagningsområde:

Minerva förskola
Apollogatan 12, 00100 Hfrs     
minerva.forskola@hel.fi, tfn 09 310 86290 och
tfn 09 310 72897 (integrerad förskolegrupp)
föreståndare Susanne Wrede, tfn 09 310 44843


VÄSTRA OMRÅDET:

Hoplaxskolans elevupptagningsområde

Haga förskola
Stormyrvägen 22, 00320 Hfrs   
haga.forskola@hel.fi, tfn 09 310 86613
föreståndare Mia Ahlskog, tfn 09 310 64890

Malmgårds förskola
Sorolavägen 2, 00420 Hfrs     
malmgard.forskola@hel.fi, tfn 09 310 73432
föreståndare Cecilia Holmström t.o.m. 31.12.2019,
Mirjaleena Enkenberg-Kuisma fr.o.m 2.1.2020, tfn 09 310 40914 

Munksnäs förskola
Locklaisvägen 9a, 00330 Hfrs   
nina.hintze@edu.hel.fi, britt-mari.barlund@edu.hel.fi, tfn 09 310 81335
rektor Pia Silvander, tfn 09 310 80952

Sockenstugans förskola
Kånalavägen 13 B, 00370 Hfrs  
sockenstugan.forskola@hel.fi, tfn 09 310 28583
föreståndare Mirjaleena Enkenberg-Kuisma, tfn 09 310 44852 

Zacharias Topeliusskolans elevupptagningsområde:

Toppans förskola
Stenbäcksgatan 14, 00250 Hfrs     
toppan.forskola@hel.fi, tfn 09 310 84371
föreståndare Nina Liljeros, tfn 09 310 64583


ÖSTRA OMRÅDET:

Botby grundskolas elevupptagningsområde:

Botby förskola
Blomängsvägen 2, 00900 Hfrs   
botby.forskola@hel.fi, tfn 09 310 87130
föreståndare Timo Salo, tfn 09 310 42046

Brändö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Domus förskola
Werner Wiréns väg 3, 00570 Hfrs     
domus.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44908
föreståndare Dan Engström, tfn 09 310 73320

Degerö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Piltens förskola
Urfjällsstigen 6, 00840 Hfrs   
pilten.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44878
föreståndare Dan Engström, tfn 09 310 73320

Nordsjö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Rastis förskola
Fjärdstråket 6, 00980 Hfrs     
rastis.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44879
föreståndare Pia Sillman-Rejström, tfn 09 310 46858

Östersundom skolas elevupptagningsområde:

2018-2019:
Landbos förskola
Landbovägen 2, 00890 Hfrs     
landbo.forskola@hel.fi, tfn 09 310 24291
föreståndare Pia Sillman-Rejström, tfn 09 310 46858


13.01.2020 14:25