Hoppa till innehållet

Förskolor

Förskolor under verksamhetsperioden 2021–2022 

Denna lista är indelad enligt område och lågstadieskolornas elevupptagningsområde. För närmare information om var gränserna till elevupptagningsområdet går, se stadens servicekarta.

Enheterna är de samma även under verksamhetsperioden 2022-2023.

Svenska enheter som ordnar förskoleundervisning:

Norra området:

Kottby lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Fenix förskola
Kottbyvägen 11, byggnad B, 00600 Hfrs
fenix.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44079
Daghemsföreståndare Mia Julin-Lumio, tfn 09 310 44813

Sesams förskola
Parisgränden 2 A 2, 00560 Hfrs
sesam.forskola@hel.fi, tfn 09 310 73924
Daghemsföreståndare Astrid Hammarstöm-Boughdiri, tfn 09 310 24216

Åshöjdens grundskolas elevupptagningsområde:

Åshöjdens förskola
Maskinverkstadsgränden 5 C, 00510 Hfrs
ashojden.forskola@hel.fi, tfn 09 310 83027
Daghemsföreståndare Astrid Hammarström-Boughdiri, tfn 09 310 24216

Månsas lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Månsas förskola
Aspdungevägen 5, 00630 Hfrs
Daghemsföreståndare Mia Julin-Lumio, tfn 09 310 44813

Staffansby lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Staffans förskola
Trastvägen 20, 00780 Hfrs
staffan.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44866
Daghemsföreståndare Leena Kiukas-Tammisto, tfn 09 310 72925

Södra området:

Cygnaeus förskola
Sjömansgatan 9, 00120 Hfrs,
cygnaeus.forskola@hel.fi, tfn 09 310 86151
Daghemsföreståndare Lise-Lotte Ekberg Tallqvist, tfn 09 310 74005

Kronohagens förskola
Gengatan 7, 00170 Hfrs
kronohagen.forskola@hel.fi, tfn 09 310 73073
Daghemsföreståndare Anna Moberg-Jokinen, tfn 09 310 42045

Drumsö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Drumsö daghems förskola 
Tallbergs allén 12, 00200 Hfrs
dh.drumsofsk@hel.fi
Daghemsföreståndare Aino Ezzat-Agha, tfn 09 310 44861

Minervaskolans elevupptagningsområde:

Minerva förskola
Apollogatan 12, 00100 Hfrs
minerva.forskola@hel.fi, tfn 09 310 86290 och
tfn 09 310 72897 (integrerad förskolegrupp)
Daghemsföreståndare Susanne Wrede, tfn 09 310 44843

Västra området:

Hoplaxskolans elevupptagningsområde:

Haga förskola
Stormyrvägen 22, 00320 Hfrs
haga.forskola@hel.fi, tfn 09 310 86613
Daghemsföreståndare Mia Ahlskog, tfn 09 310 64890

Malmgårds förskola
Sorolavägen 2, 00420 Hfrs
malmgard.forskola@hel.fi, tfn 09 310 73432
Daghemsföreståndare Mirjaleena Enkenberg-Kuisma, tfn 09 310 40914

Munksnäs förskola 
Locklaisvägen 9 A, 00330 Hfrs
e-post kommer senare
Daghemsföreståndare Mia Ahlskog, tfn 09 310 64890

Sockenstugans förskola
Kånalavägen 13 B, 00370 Hfrs
sockenstugan.forskola@hel.fi, tfn 09 310 28583
föreståndare Mirjaleena Enkenberg-Kuisma, tfn 09 310 44852

Zacharias Topeliusskolans elevupptagningsområde:

Toppans förskola
Stenbäcksgatan 14, 00250 Hfrs
toppan.forskola@hel.fi, tfn 09 310 84371
Daghemsföreståndare Dan Engström, tfn 09 310 73320

Östra området:

Botby grundskolas elevupptagningsområde:

Botby förskola
Blomängsvägen 2, 00900 Hfrs
botby.forskola@hel.fi, tfn 09 310 87130
Daghemsföreståndare Timo Salo, tfn 09 310 42046

Brändö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Domus förskola
Werner Wiréns väg 3, 00570 Hfrs
domus.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44908
Daghemsföreståndare Daniela Spring, tfn 09 310 32438

Degerö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Piltens förskola
Urfjällsstigen 6, 00840 Hfrs
pilten.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44878
Daghemsföreståndare Daniela Spring, tfn 09 310 32438

Nordsjö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Rastis förskola
Fjärdstråket 6, 00980 Hfrs
rastis.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44879
Daghemsföreståndare Pia Sillman-Rejström, tfn 09 310 46858

Östersundom skolas elevupptagningsområde:

Landbos förskola 
Knutersvägen 924, 00890 Hfrs
landbo.forskola@hel.fi, tfn 09 310 24291
Daghemsföreståndare Pia Sillman-Rejström, tfn 09 310 46858
30.12.2021 11:49