Hoppa till innehållet

Förskolor

Förskolor under verksamhetsperioden 2021–2022 och 2020–2021

Denna lista är indelad enligt område och lågstadieskolas elevupptagningsområde – för närmare information om var gränserna till elevupptagningsområdet går, se stadens servicekarta.

Observera att Drumsö förskola ordnar förskoleundervisning enbart under 2020-2021.

Svenska enheter som ordnar förskoleundervisning:

Norra området:

Kottby lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Fenix förskola
Kottbyvägen 11, byggnad B, 00600 Hfrs
fenix.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44079
föreståndare Mia Julin-Lumio, tfn 09 310 44813

Sesams förskola
Parisgränden 2 A 2, 00560 Hfrs
sesam.forskola@hel.fi, tfn 09 310 73924
föreståndare Astrid Hammarstöm-Boughdiri, tfn 09 310 24216

Åshöjdens grundskolas elevupptagningsområde:

Åshöjdens förskola
Maskinverkstadsgränden 5 C, 00510 Hfrs
ashojden.forskola@hel.fi, tfn 09 310 83027
föreståndare Astrid Hammarström-Boughdiri, tfn 09 310 24216

Månsas lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Månsas förskola
Aspdungevägen 5, 00630 Hfrs
daghemsföreståndare Mia Julin-Lumio, tfn 09 310 44813

Staffansby lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Staffans förskola
Trastvägen 20, 00780 Hfrs
staffan.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44866
föreståndare Leena Kiukas-Tammisto, tfn 09 310 72925

Södra området:

Cygnaeus förskola
Sjömansgatan 9, 00120 Hfrs,
cygnaeus.forskola@hel.fi, tfn 09 310 86151
föreståndare Lise-Lotte Ekberg Tallqvist, tfn 09 310 74005

Kronohagens förskola
Gengatan 7, 00170 Hfrs
kronohagen.forskola@hel.fi, tfn 09 310 73073
föreståndare Anna Moberg-Jokinen, tfn 09 310 42045

Drumsö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Drumsö förskola (2020-2021)
Tallbergsallén 12, 00200 Hfrs
tfn 09 310 46863
annika.aschan@edu.hel.fi
micaela.oljemark@edu.hel.fi
lisa.ulander@edu.hel.fi
carola.bergstrom@edu.hel.fi
rektor Anna-Maria Rosenqvist, tfn 09 310 86754

Drumsö daghems förskola 
Tallbergs allén 12, 00200 Hfrs
dh.drumsofsk@hel.fi
Föreståndare Aino Ezzat-Agha, tfn 09 310 44861

Minervaskolans elevupptagningsområde:

Minerva förskola
Apollogatan 12, 00100 Hfrs
minerva.forskola@hel.fi, tfn 09 310 86290 och
tfn 09 310 72897 (integrerad förskolegrupp)
föreståndare Susanne Wrede, tfn 09 310 44843

Västra området:

Hoplaxskolans elevupptagningsområde:

Haga förskola
Stormyrvägen 22, 00320 Hfrs
haga.forskola@hel.fi, tfn 09 310 86613
föreståndare Mia Ahlskog, tfn 09 310 64890

Malmgårds förskola
Sorolavägen 2, 00420 Hfrs
malmgard.forskola@hel.fi, tfn 09 310 73432
Mirjaleena Enkenberg-Kuisma, tfn 09 310 40914

Munksnäs förskola (2021-2022)
Locklaisvägen 9 A, 00330 Hfrs
e-post kommer senare
föreståndare Mia Ahlskog, tfn 09 310 64890

Sockenstugans förskola
Kånalavägen 13 B, 00370 Hfrs
sockenstugan.forskola@hel.fi, tfn 09 310 28583
föreståndare Mirjaleena Enkenberg-Kuisma, tfn 09 310 44852

Zacharias Topeliusskolans elevupptagningsområde:

Toppans förskola
Stenbäcksgatan 14, 00250 Hfrs
toppan.forskola@hel.fi, tfn 09 310 84371
föreståndare Nina Liljeros, tfn 09 310 64583

Östra området:

Botby grundskolas elevupptagningsområde:

Botby förskola
Blomängsvägen 2, 00900 Hfrs
botby.forskola@hel.fi, tfn 09 310 87130
föreståndare Timo Salo, tfn 09 310 42046

Brändö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Domus förskola
Werner Wiréns väg 3, 00570 Hfrs
domus.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44908
föreståndare Dan Engström, tfn 09 310 73320

Degerö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Piltens förskola
Urfjällsstigen 6, 00840 Hfrs
pilten.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44878
föreståndare Dan Engström, tfn 09 310 73320

Nordsjö lågstadieskolas elevupptagningsområde:

Rastis förskola
Fjärdstråket 6, 00980 Hfrs
rastis.forskola@hel.fi, tfn 09 310 44879
föreståndare Pia Sillman-Rejström, tfn 09 310 46858

Östersundom skolas elevupptagningsområde:

Landbos förskola 
Landbovägen 2, 00890 Hfrs
landbo.forskola@hel.fi, tfn 09 310 24291
föreståndare Pia Sillman-Rejström, tfn 09 310 46858
14.01.2021 13:02