Hoppa till innehållet

Ansökan till förskoleundervisning

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning i många daghem och vissa skolor. Undervisningen ges fyra timmar per dag under skolornas verksamhetstider. Då du söker till förskoleundervisningen kan du samtidigt ansöka om den kommunala dagvård ditt barn behöver utöver förskolan.

Om du ansöker om en plats i förskoleundervisningen i ett privat daghem, kontakta direkt det daghem du valt.

Du kan också ansöka om förskoleundervisning i språkbadsgrupper.

Ansökan till förskoleundervisningen under verksamhetsperioden 2020-2021

Ansökan till förskoleundervisningen lämnas in elektroniskt under tiden 7–23.1.2020.  Då du söker till förskoleundervisningen kan du samtidigt ansöka om den kommunala dagvård ditt barn behöver utöver förskolan.

Familjerna får information om barnets förskoleplats senast under vecka 13.

Svenskspårkiga kommunala daghem och skolor som erbjuder förskoleundervisning under verksamhetsperioden 2019-2020

Finskspråkiga kommunala daghem som erbjuder förskoleundervisning under verksamhetsperioden 2019-2020

Förskoleundervisningen följer skolans arbetstider.

Elektronisk ansökan

Du söker till förskoleundervisning och dagvård med samma elektroniska ansökan. Du identifierar dig med nätbankskoder. Vid elektronisk ansökan måste barnet ha en finländsk personbeteckning.

Gå till den elektroniska ansökan

Ansökan med blankett

Du kan söka till förskoleundervisningen med en blankett i pappersform till exempel i följande situationer:

  • barnet har inte en finländsk personbeteckning
  • familjen har inte finländska nätbankskoder
  • det är av andra skäl inte möjligt att fylla i ansökan elektroniskt.

Den ifyllda ansökan skickas per post eller lämnas in till det daghem man i första hand sökt till.

Ansökan till förskoleundervisning (pdf)

Anmälan om frånvaro från förskoleundervisningen (pdf, på finska)13.01.2020 13:42