Hoppa till innehållet

Ansökan till förskolan

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning i många daghem och vissa skolor. Du hittar förskolornas verksamhetsställen här. Undervisningen ges fyra timmar per dag under skolornas verksamhetstider. 

Esiopetukseen hakeutuminen
Applying to pre-primary education

Emottagande och ansökan om förskoleplats för verksamhetsåret 2022-2023

Emottagande av förskoleplats för barn inom den kommunala småbarnspedagogiken sker i e-tjänsten Asti 1-13.3.2022. 

I andra fall sker emottagande av förskoleplatsen i e-tjänsten 1-15.3.2022. Ansökan om förskoleplats i privata daghem sker direkt via daghemmet under ansökningstiden. 

Besluten om såväl förkoleplats 4h/dag som plats inom den kompletterande småbarnspedagogiken skickas under maj månad till de vårdnadshavare som lämnat in ansökan under ansökningstiden 1-15.3. Ansökningar som lämnats in efter ansökningstiden behandlas under maj-juni och besluten skickas till vårdnadshavarna då behandlingen fortskridit.

Emottagande av förskoleplats för barn inom den kommunala småbarnspedagogiken sker i Asti

Vi anvisar ditt barn en förskoleplats på ett verksamhetsställe som ligger inom barnets elevupptagningsområde. Som vårdnadshavare kan du välja om du tar emot platsen eller söker till ett annat verskamhetsställe. Elevupptagningsområdet bestäms på basis av den hemadress där ditt barn bodde 31.1.2022. Ifall du söker till ett annat verksamhetsställe kan en plats beviljas förutsatt att det finns lediga platser. Ifall den önskade platsen finns på ett annat elevupptagingsområde för förskolan, kan en plats beviljas enligt principen om sekundär elevantagning förutsatt att det inte på grund av detta bildas en ny grupp. En förskoleplats på ett annat elevupptagningsområde garanterar inte att den grundläggande utbildningen fortsätter på samma område.

Beroende på familjens behov ordnas småbarnspedagogik som komplement till förskoleundervisningen på samma verksamhetsställe som förskoleundervisningen. Ingen separat ansökan krävs till småbarnspedagogiken.

Emottagande av förskoleplatsen sker i e-tjänsten Asti 1-13.3.2022.

Ifall du inte tar emot förskoleplatsen som anvisats för ditt barn ges platsen vidare och du bör söka till ett annat verksamhetsställe. I detta fall sker ansökan om förskoleplats i e-tjänsten 1-15.3.2022.

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning på svenska och finska både i form av kommunal och privat service. Ansökan om förskoleplats i privata daghem sker direkt via daghemmet.

Förskoleundervisningen för ett barn som deltar i försöket med tvåårig förskola fortsätter vid det verksamhetsställe där barnet redan får förskoleundervisning. Vårdnadshavaren till ett barn i en språkbadsgrupp inom småbarnspedagogiken tar emot en förskoleplats i ett språkbad direkt på daghemmet. Om barnet är i behov av skiftomsorg, ska du inte ta emot den anvisade förskoleplatsen utan ansöka elektroniskt om förskoleundervisning på ett dygnet-runt-daghem som ger förskoleundervisning.

Barnet har rätt till en förskoleplats inom sitt elevupptagningsområde.

Närmare anvisningar om emottagande av platsen i Asti hittar du i förskolebrevet.

På svenska:Välkommen till förskolan – information om förskolan till vårdnadshavare

På finska:Tervetuloa esiopetukseen – tietoa huoltajille esiopetuksesta
På engelska: Welcome to pre-primary education – Information on pre-primary education for guardians
På somaliska: Ku soo dhowow waxbarasho-horaadka – macluumaad mas’uuliyiinta loogu talagalay ee ku saabsan waxbarasho-horaadka
På arabiska:  أهلاً وسهلاً إلى التعليم التمهيدي - معلومات لأولياء الأمور عن التعليم التمهيدي
På ryska: Добро пожаловать на дошкольное обучение – информация о системе дошкольного обучения для опекунов

Ansökan om förskoleplats för barn som inte deltar i kommunal småbarnspedagogik

Vårdnadshavare till ett barn som inte deltar i kommunal småbarnspedagogik ska ansöka om en plats för barnet i förskolan. Till förskolan söker man 1–15.3.2022 via Helsingfors stads e-tjänst (asiointi.hel.fi). Om elektronisk ansökan inte är möjlig, kan en pappersansökan lämnas in per post till Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Beroende på familjens behov ordnas småbarnspedagogik som komplement till förskoleundervisningen på samma verksamhetsställe som förskoleundervisningen. Till den kompletterande småbarnspedagogiken kan du söka till med samma blankett som till förskolan med att välja förskola och dagvård som servicebehov. Det är inte möjligt att ansöka om småbarnspedagogik som komplement till förskoleundervisningen i Asti.

På svenska:Välkommen till förskolan – information om förskolan till vårdnadshavare

På finska:Tervetuloa esiopetukseen – tietoa huoltajille esiopetuksesta
På engelska: Welcome to pre-primary education – Information on pre-primary education for guardians
På somaliska: Ku soo dhowow waxbarasho-horaadka – macluumaad mas’uuliyiinta loogu talagalay ee ku saabsan waxbarasho-horaadka
På arabiska:  أهلاً وسهلاً إلى التعليم التمهيدي - معلومات لأولياء الأمور عن التعليم التمهيدي
På ryska: Добро пожаловать на дошкольное обучение – информация о системе дошкольного обучения для опекунов

Tvåårig förskoleundervisning

Om ansökan informerar man i början av 2022 de familjer som försöket gäller. Det är inte möjligt att söka till försöket med tvåårig förskoleundervisning via e-tjänsterna eller Asti-tjänsten.

Ansökan till förskoleundervisningen under verksamhetsperioden 2021-2022

Ansökan till förskoleundervisningen görs via Helsingfors stads e-tjänster under verksamhetsperioden 2021–2022.

Läs mer om ansökan om förskoleundervisning

Gå till den elektroniska ansökan

Det är inte möjligt att ansökan om förskoleplats i privata daghem eller skolor genom den elektroniska ansökan. Om du ansöker om en plats i ett privat daghem eller skola ska du kontakta verksamhetsstället du valt direkt.

Ansökan med blankett

Du kan söka till förskoleundervisningen med en blankett i pappersform till exempel i följande situationer:

  • barnet har inte en finländsk personbeteckning
  • familjen har inte finländska nätbankskoder
  • det är av andra skäl inte möjligt att fylla i ansökan elektroniskt.

Den ifyllda ansökan skickas per post eller lämnas in till det daghem man i första hand sökt till.

Ansökan till förskoleundervisning (pdf)

Anmälan om frånvaro från förskoleundervisningen (pdf)
02.05.2022 13:53