Hoppa till innehållet

Välkommen till förskolan

I Helsingfors ordnas förskoleundervisning i många daghem och vissa skolor. Undervisningen ges fyra timmar per dag under skolornas verksamhetstider. Då du ansöker om förskoleundervisning kan du samtidigt ansöka om den kompletterande kommunala småbarnspedagogiken ditt barn behöver utöver förskolan. Om barnet redan deltar i den kommunala småbarnspedagogiken behövs ingen ny ansökan.

Tervetuloa esiopetukseen
Welcome to preschool

Ansökan till förskoleundervisningen under verksamhetsperioden 2021-2022

Ansökan till förskoleundervisningen görs via Helsingfors stads e-tjänster under verksamhetsperioden 2021–2022.

Läs mer om ansökan om förskoleundervisning

Gå till den elektroniska ansökan

Det är inte möjligt att ansökan om förskoleplats i privata daghem eller skolor genom den elektroniska ansökan. Om du ansöker om en plats i ett privat daghem eller skola ska du kontakta verksamhetsstället du valt direkt.

Ansökan med blankett

Du kan söka till förskoleundervisningen med en blankett i pappersform till exempel i följande situationer:

  • barnet har inte en finländsk personbeteckning
  • familjen har inte finländska nätbankskoder
  • det är av andra skäl inte möjligt att fylla i ansökan elektroniskt.

Den ifyllda ansökan skickas per post eller lämnas in till det daghem man i första hand sökt till.

Ansökan till förskoleundervisning (pdf)

Anmälan om frånvaro från förskoleundervisningen (pdf)

Helsingfors stad informerar vårdnadshavarna mer om ansökan till förskoleundervisningen under verksamhetsperioden 2022–2023 i början av år 2022.18.10.2021 08:32