Hoppa till innehållet

Förskoleundervisning

infopainikkeen kuva

Förskoleundervisningens kontakt med barn som sköts hemma, meddelande till vårdnadshavare 17.4.2020

Anvisningar för videoförbindelse (på finska)


Förskoleundervisning ges året innan läroplikten inleds. Undervisningen sker fyra timmar per dag under skolornas verksamhetstider. Då du söker till förskoleundervisningen kan du samtidigt ansöka om den kommunala dagvård ditt barn behöver utöver förskolan.

Förskoleundervisningen är förpliktande. Det betyder att alla barn ska gå i förskola året innan de uppnår läropliktsålder. Barnet kan också delta i någon annan verksamhet såvida den uppfyller målen för förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen främjar och stödjer barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig samt möjliggör en smidig övergång från förskoleundervisningen till skolan. I förskoleundervisningen skapas en bra grund för barnets livslånga lärande.

I förskoleundervisningen beaktas på ett helhetsbetonat sätt barnets sätt att lära sig och fungera genom att leka, röra på sig, vara kreativt, prova på, undersöka och fråga i växelverkan med andra barn och vuxna.

Brevet till vårdnadshavaren om ansökan till förskoleundervisningen under verksamhetsperioden 2020-2021

Förskoleundervisning vid svenskspråkiga daghem och skolor under verksamhetsår 2018-2019 och 2019-2020  

Finskspråkig förskoleundervisning

Rådgivning20.04.2020 10:48

Förlängd läroplikt

Ett barn har förlängd läroplikt om ett svårt handikapp eller en sjukdom gör att de uppställda må-len inte kan nås på nio år.

Förskoleundervisning på startklassen

Startklasserna är avsedda för elever som har fått ett års uppskov med sin skolstart.