Hoppa till innehållet

Förskoleundervisning

Barn ska delta i förskoleundervisning året innan läroplikten inleds. Undervisningen ges fyra timmar per dag under skolornas verksamhetstider. Då du söker till förskoleundervisningen kan du samtidigt ansöka om den kompletterande kommunala småbarnspedagogiken ditt barn behöver utöver förskolan.

Verksamhetsåret 2021–2022 för förskoleundervisningen börjar 16.8.2021 och avslutas 3.6.2022.

Verksamhetsåret 2022–2023 för förskoleundervisningen börjar 11.8.2022 och avslutas 2.6.2023. 

Förskoleundervisningen är förpliktande. Det betyder att alla barn ska gå i förskola året innan de uppnår läropliktsålder. Barnet kan också delta i någon annan verksamhet såvida den uppfyller målen för förskoleundervisningen.


Läs mer om att ansöka till förskoleundervisning

Förskoleundervisningen främjar och stödjer barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig samt möjliggör en smidig övergång från förskolan till skolan. I förskoleundervisningen skapas en bra grund för barnets livslånga lärande.

I förskoleundervisningen beaktas på ett helhetsbetonat sätt barnets sätt att lära sig och fungera genom att leka, röra på sig, vara kreativt, prova på, undersöka och fråga i växelverkan med andra barn och vuxna.

Svenska daghem och skolor som erbjuder förskoleundervisning

Finskspråkig förskoleundervisning

17.02.2022 13:43

Förlängd läroplikt

Ett barn har förlängd läroplikt om ett svårt handikapp eller en sjukdom gör att de uppställda må-len inte kan nås på nio år.

Förskoleundervisning på startklassen

Startklasserna är avsedda för elever som har fått ett års uppskov med sin skolstart.