Hoppa till innehållet

Omfattande småbarnspedagogik och förskoleundervisning på de två språken finska och samiska

Daghemmet Päiväkoti Susanna är en enhet som är verksam i Västra Böle och som har fyra finskspråkiga grupper och den nordsamiska Luopmánat-gruppen för barn i åldern 1–5 år. I den sist nämnda gruppen finns två lärare inom småbarnspedagogik som talar nordsamiska.

Den samiska småbarnspedagogiska verksamheten bygger på samiska värderingar, såsom särskilt språket, släkten, gemenskapen, en stark identitet, naturen, traditionella näringsgrenar, jämställdhet mellan könen och humanitet, kulturell mångfald, fred och fridsamhet. Målet med den samiska småbarnspedagogiken är att fostra barnet till en självständig, ansvarsfull och social individ. Inom småbarnspedagogiken främjas utvecklingen av barnets språkliga färdigheter med hjälp av olika aktiviteter.17.06.2021 15:58