Hoppa till innehållet

Omfattande förskoleundervisning på två språk

I omfattande förskoleundervisning på två språk ordnas minst 25 % av verksamheten på andra språk än finska.

Den tvåspråkiga förskoleläraren använder målspråket i sin undervisning och verksamhet. Målspråket används sida vid sida med finskan i lek, sång och med hjälp av funktionella metoder. Målet med den omfattande tvåspråkiga förskoleundervisningen är att bekanta sig med ett nytt språk och att skapa en positiv attityd gentemot inlärningen av ett nytt språk. Den tvåspråkiga förskoleundervisningen stöder på ett naturligt sätt mångspråkighet och möten mellan olika kulturer.

Den omfattande tvåspråkiga förskoleundervisningen arrangeras på engelska vid daghemmet Pelimanni, Aapiskukko, Merirasti, Nalli, och i daghemmet Poutapilvi, samt på nordsamiska i daghemmet Susanna.02.11.2020 13:12