Hoppa till innehållet

Rådgivning

Vi ger råd i anslutning till småbarnspedagogiken, lekparksverksamheten och klubbarna med lekverksamhet.

Tfn 09 310 44986

mån–fre kl. 10–12 och 13–15

Du kan även ställa din fråga till servicerådgivarna med en responsblankett.

Ofta ställda frågor


Avgifter för småbarnspedagogik - rådgivning

Enheten för klientavgifter, ekonomiavdelningen

Telefontid mån-fre kl. 9–11
Personlig besökstid mån–fre kl. 9–15

PB 51301, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
tfn 09 310 8600 (växel)
varhaiskasvatus.maksut@hel.fi

Eftersom dataskyddet för klientavgiftsenhetens e-postadresser inte har säkrats, bör man inte lämna ut personliga uppgifter såsom personbeteckningar och inkomstuppgifter i e-postmeddelanden.

20.03.2020 15:37