Suoraan sisältöön

Ansöka om småbarnspedagogik

Man ska ansöka om vårdplats senast fyra månader innan man behöver vårdplats eller genast när man vet att man kommer att behöva den. Ansökan om vårdplats är i kraft ett år. 

Kommunala daghem hittar du enligt, områdestsvis eller i alfabetisk ordning.

Om du ansöker om privat dagvård, kontakta direkt det daghem du valt.

Privata daghem hittar du enligt postnummer eller i alfabetisk ordning.

Elektronisk ansökan

Ansökan till kommunal småbarnsfostran (kommunala daghem och familjedagvård) och daghem av vilka staden köper tjänster görs elektroniskt. När du ansöker om en vårdplats elektroniskt, måste du registrera dig första gången du använder tjänsten. Du identifierar dig med nätbankskoder.

Du kan göra ansökan elektroniskt endast om ditt barn har en finländsk personbeteckning.

Gå till den elektroniska ansökan

Ansökan med blankett

Du kan fortsättningsvis också ansöka om en dagvårdsplats med en blankett i följande situationer:

  • barnet har inte en finländsk personbeteckning
  • familjen har inte finländska nätbankskoder
  • det av andra skäl inte är möjligt att fylla i ansökan elektroniskt.

Posta eller lämna in den ifyllda vårdplatsansökan till i första hand den vårdplats du söker. Vi rekommenderar att du bokar en tid hos vårdplatsens föreståndare för att lämna in ansökan. Om behovet av dagvård är brådskande, kontakta den vårdplats du söker till så snabbt som möjligt.

Blankett för ansökan om vårdplats (pdf)DELA
11.01.2019 15:59