Suoraan sisältöön

Ansökan och erhållande av plats inom småbarnspedagogiken

  • Man ska ansöka om vårdplats senast fyra månader innan man behöver vårdplats eller så snart som man vet att man kommer att behöva den.  
  • Ansökan görs elektroniskt via Helsingfors stads e-tjänster (läs mera nedan)  
  • En ansökan som sänts in sparas i sökandens ärendemapp. Behandlingen av ansökan kan följas upp i ärendemappen, man får en avisering per e-post om ändringar i ärendemappen.
  • Beslutet om plats i småbarnspedagogiken skickas elektroniskt till  ärendemappen.
  • Dagvårdsbeslutet och besked om dagvårdsenheten kommer ungefär en månad innan barnets behov av dagvård är aktuellt.
  • Ansökan om vårdplats är i kraft ett år.

Kommunala daghem hittar du områdesvis eller i alfabetisk ordning.

Om du ansöker om privat dagvård, kontakta direkt det daghem du valt.

Privata daghem hittar du enligt postnummer eller i alfabetisk ordning.

Elektronisk ansökan via Helsingfors stads e-tjänster 

Till kommunal småbarnsfostran (kommunala daghem och familjedagvård) och daghem av vilka staden köper tjänster görs ansökan elektroniskt via Helsingfors stads e-tjänster.

När du loggar in första gången på stadens e-tjänster måste du registrera dig som användare. För att du ska kunna använda e-tjänsterna bör du logga in till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Du kan göra ansökan elektroniskt endast om ditt barn har en finländsk personbeteckning.

Behandlingen av ansökan kan följas upp i ärendemappen. Klienten får en avisering per e-post om ändringar i ärendemappen.

Den skickde elektroniska ansökan kan du inte själv ändra på.  Vid behov kontakta den vårdplats du valt som första allternativ i din ansökan. 

Ansökan med blankett

Du kan fortsättningsvis också ansöka om en dagvårdsplats med en blankett i följande situationer:

  • barnet har inte en finländsk personbeteckning
  • familjen har inte finländska nätbankskoder
  • det av andra skäl inte är möjligt att fylla i ansökan elektroniskt

Posta eller lämna in den ifyllda vårdplatsansökan till den vårdplats du i första hand söker till. Vi rekommenderar att du bokar en tid hos vårdplatsens föreståndare för att lämna in ansökan. Om behovet av dagvård är brådskande, kontakta den vårdplats du söker till så snabbt som möjligt.

Att få en dagvårdsplats

I mån av möjlighet beviljas barnet plats vid den dagvårdsenhet som familjen anmält som sitt förstahandsval. Om det inte finns några lediga platser vid de dagvårdsenheter som familjen önskat att få plats vid, diskuterar daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren alternativen med familjen innan beslut fattas. Läs mera.

Rådgivning


15.05.2020 12:31