Hoppa till innehållet

Ansökan och erhållande av plats inom småbarnspedagogiken

Man ska ansöka om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan man behöver platsen eller så snart som man vet att man kommer att behöva den.

Du kan leta efter kommunala eller privata daghem via servicekartan, till exempel genom att skriva in din egen adress. Privata daghem hittar du enligt postnummer eller i alfabetisk ordning. Vill du ansöka om plats på ett privat daghem ska du kontakta daghemmet du valt direkt.

Kommunala daghem hittar du områdesvis eller i alfabetisk ordning. Till den kommunala småbarnspedagogiken söker man elektroniskt, via två olika system beroende på verksamhetsspråk.

  • Ansökan till den svenskspråkiga småbarnspedagogiken görs genom E-tjänst för lärande från och med 12.8.2020. Ansökan kan redigeras fram till tre månader innan man önskar att småbarnspedagogiken ska inledas.
  • Ansökan till den finskspråkiga och nordsamiska (Päiväkoti Susanna) småbarnspedagogiken görs genom Helsingfors stads e-tjänster. Vill du göra ändringar i en ansökan du skickat in ska du kontakta föreståndaren för det daghem som du placerat som första alternativ eller den ansvariga chefen för familjedagvården.
  • Ansökan till den svensk- och finskspråkiga förskoleundervisningen görs genom Helsingfors stads e-tjänster.

I båda systemen uppstår en så kallad ärendemapp. Behandlingen av ansökan kan följas upp i ärendemappen och beslutet om en småbarnspedagogikplats kommer att finnas i ärendemappen ungefär en månad innan behovet av plats. Kontrollera att din e-postadress och ditt telefonnummer är korrekt angivna. Ansökan är i kraft i ett år.

Om verksamhetsspråket vid ditt andra eller tredje daghemsönskemål inte är det samma som vid ditt förstahandsval ska du kontakta daghemsföreståndaren vid ditt förstahandsval och uppge dina övriga önskemål för hen.

Läs mer om att göra en ansökan och hur behandlingen av ärendet fortskrider.

Ansökan med blankett

I följande situationer kan du ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken med en blankett:

  • barnet har inte en finländsk personbeteckning
  • familjen har inte finländska nätbankskoder
  • det av andra skäl inte är möjligt att fylla i ansökan elektroniskt

Posta eller lämna in den ifyllda ansökan till det verksamhetsställe du i första hand söker till. Vi rekommenderar att du bokar en tid hos föreståndaren för att lämna in ansökan. Om behovet av småbarnspedagogik är brådskande ska du kontakta det verksamhetställe du söker till så fort som möjligt.

Att få en plats inom småbarnspedagogiken

I mån av möjlighet beviljas barnet plats vid det verksamhetsställe inom småbarnspedagogik som familjen anmält som sitt förstahandsval. Om det inte finns några lediga platser vid de verksamhetsställen som familjen önskat att få plats vid diskuterar daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren alternativen med familjen innan beslut fattas.

Läs mer om att få en platsRådgivning i anslutning till småbarnspedagogik.
14.08.2020 12:23