Suoraan sisältöön

Dagvård


infopainikkeen kuva

Småbarnspedagogikens verksamhet fortsätter, men familjerna rekommenderas trots det att vårda barnen hemma, meddelande till vårdnadshavare 30.3.2020

Meddelande till vårdnadshavarna på finska

Meddelande till vårdnadshavarna på, engelska, arabiska, ryska och somaliska


Målet med småbarnspedagogiken i Helsingfors är att trygga förutsättningarna för att barnet ska få en bra uppväxt.

Småbarnpedagogiken syftar till att stödja en balanserad uppväxt, utveckling och inlärning samt främja barnens personliga välbefinnande.

Daghemmen är vanligtvis öppna mellan kl. 6.15 och 17.30. Det finns också daghem som är öppna på kvällstid eller dygnet runt alla dagar i veckan för barn som på grund av föräldrarnas arbete eller studier behöver skiftvård.

Svenska kommunala daghem i alfabetisk ordning

Svenska kommunala daghem områdetsvis

Finska kommunala daghem i alfabetisk ordning

Finska kommunala daghem områdesvis

Privata daghem enligt postnummer (svenska och finska i samma lista)

Privata daghem i alfabetisk ordning (svenska och finska i samma lista)

Helsingfors stads familje stöd sidor har samlad information om mångsidig service och t.ex. om vård och ombarnets utvecklingsskedenDELA
06.04.2020 09:40