Hoppa till innehållet

Dagvårdsfakturan som nätfaktura

Om du vill kan du få fakturorna för barnens dagvård som nätfakturor, det vill säga som e-fakturor till nätbanken. 

Alla som använder nätbanken kan välja nätfakturan. E-fakturan är smidig att använda: du behöver inte knappa in kontonummer eller referensnummer, utan uppgifterna finns färdigt på fakturan. På så sätt kan man aldrig skriva in fel uppgifter.

Nätfakturan finns i nätbanken och ser ut som en vanlig faktura, det vill säga utseendet, innehållet och betalningstiden är samma som för en pappersfaktura. Du behöver bara godkänna fakturan så debiteras den fakturerade summan från kontot på förfallodagen.

Det förekommer skillnader mellan olika banker beträffande ibruktagandet av nätfakturatjänsten. Du får råd och anvisningar på den egna bankens nätbankssidor eller bankens kundrådgivning.

Det är lätt att ingå ett avtal om e-fakturor

Logga in i nätbanken. Välj Helsingfors stad – Ekonomiförvaltningstjänsten som fakturerare i din nätbank och ge personnumret i formatet ddmmåå-xxxX på personen som är fakturans mottagare. Informationen om avtalet om e-fakturor som du ingick i nätbanken överförs inom några dagar till Talpas kundregister varefter fakturorna i fortsättningen alltid skickas till din nätbank.

Dags att byta till e-faktura! broschyr (pdf)06.12.2019 10:00