Hoppa till innehållet

Avgifter för småbarnspedagogik

Avgifterna för småbarnspedagogiken fastställs vid enheten för klientavgifter av den ekonomisekreterare som utnämnts för varje vårdplats. Kontaktuppgifterna får du av barnets vårdplats eller via fostrans- och utbildningssektorn växel, tfn 09 310 8600. Ekonomisekreteraren nås per e-post dagvardsavgifter@hel.fi eller varhaiskasvatus.maksut@hel.fi.

Klientavgifter och fakturering

Telefonlinjen är öppen må–fre kl. 9–11, tfn 09 310 8600 (växel)

PB 51301, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Töysägatan 2 D 00510 Helsingfors

dagvardsavgifter@hel.fi eller varhaiskasvatus.maksut@hel.fi

Klientavgiften inom småbarnspedagogiken gäller serviceanvändare, dvs. ett barn inom småbarnspedagogiken samt utöver barnet föräldrar eller andra vårdnadshavare som lever i gemensamt hushåll med barnet. Fakturan skickas endast till adressen för den familj där barnet bor med sin eller sina vårdnadshavare.

Utredningen över inkomster skickas till enheten för Klientavgifter och fakturering, antingen per post eller genom skyddad e-post. Uppge barnets daghem i meddelandet.

Om du använder skyddad e-post kan du identifiera dig med nätbankskoder, Mobil-ID eller med ett identitetskort med chip.

Skicka blanketten med skyddad e-post, öppnas i ett nytt fönster. Skriv namnet på barnets daghem i ämnesraden.

Blanketten och bilagorna kan också överlämnas till vaktmästaren på Töysägatan 2 D klockan 8–16.

Om du vill skicka utredningen över inkomster och bilagorna som ett rekommenderat brev står du själv för portot.

Du kan även lämna in utredningen över inkomster och bilagorna till ett daghem, som levererar dem till enheten för klientavgifter.

Avgiftsbeslutet levereras i regel elektroniskt, till den personliga ärendemappen. Du får en avisering antingen per sms eller per e-post när beslutet har levererats. Kontrollera att dina kontaktuppgifter i ärendemappen stämmer.

Det nationella inkomstregistret har ännu inte tagits i bruk vid fostrans- och utbildningssektorn, så uppgifter om inkomster ska skickas till enheten för Klientavgifter och fakturering på sättet som beskrivs ovan, alltså per post eller genom skyddad e-post.

Klientavgifterna för småbarnspedagogiken ändras fr.o.m. den 1 augusti 2021

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändras den 1 augusti 2021. Inkomstgränsen som avgifterna baseras på höjs med 31 %. Avgiften som tas ut för det andra barnet blir 40 % (istället för nuvarande 50 %) av den kalkylerade avgiften för familjens yngsta barn, som på heltid deltar i småbarnspedagogiken. Avgiften fastställs enligt en avgiftsprocent på 10,7 % som förblir oförändrad.

Den högsta avgiften som tas ut för småbarnspedagogik är fortfarande 288 euro per månad och den lägsta 27 euro. Avgiften för det andra barnet är högst 115 euro per månad. För de nästa barnen är avgiften 20 % av avgiften för det yngsta barnet.
Den avgiftsfria småbarnspedagogiken (fyra timmar per dag) för barn födda år 2016 fortsätter tills att förskolan börjar. Även för femåringarna i försöket med tvåårig förskoleundervisning realiseras den avgiftsfria småbarnspedagogiken (fyra timmar per dag) under förskoledagen.

Inkomstgränserna

Lägsta inkomstgräns, brutto Avgift 27 €/mån.
Avgift 288 €/mån.Familjens storlek 1.8.2020 1.8.2021 1.8.2020
1.8.2021
1.8.2020
1.8.20212
2 136 2 798 2 389 3 051 4 823 5 485
3 2 756 3 610 3 009 3 863 5 443 6 297
4 3 129 4 099 3 382 4 352 5 816 6 789
5 3 502 4 588 3 755 4 841 6 189 7 275
6 3 874 5 075 4 127 5 328 6 561 7 762


Så inverkar frånvaro på klientavgifter

Avgifterna inom småbarnspedagogiken täcker ungefär 10 % av kostnaderna för att ordna småbarnspedagogik. Frånvaro gottskrivs i regel inte, med undantag för följande situationer:

  1. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande under alla verksamhetsdagar på en kalendermånad tas ingen klientavgift ut.
  2. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande under minst 11 verksamhetsdagar under en kalendermånad tas hälften av klientavgiften ut.
  3. Om barnet på grund av något annat än sjukdom är frånvarande under alla verksamhetsdagar på en kalendermånad tas hälften av klientavgiften ut.

Frånvaro under obligatorisk karantän likställs med sjukfrånvaro

Helsingfors stad har i sin linjedragning 4.11.2020 konstaterat att frånvaro på grund av obligatorisk karantän ska jämställas med sjukfrånvaro.

Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken under minst 11 verksamhetsdagar under samma kalendermånad tas en avgift ut som motsvarar hälften av månadsavgiften. Ingen klientavgift tas ut ifall barnet på grund av sjukdom är frånvarande under alla verksamhetsdagar i månaden.

Gottgörelsen beaktas fr.o.m. 4.11.2020, men inte retroaktivt.

Under frivillig karantän tas den ordinarie klientavgiften ut.

Avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

Avgiftsfriheten för fyra timmar småbarnspedagogik genomförs för femåringar, som antingen deltar i småbarnspedagogik eller är valda till försöket med förskoleundervisning, under dagen med förskoleundervisning.

Den avgiftsfria småbarnspedagogiken (fyra timmar om dagen) för femåringar, som deltar i det tvååriga försöket med förskoleundervisning, genomförs under dagen med förskoleundervisning.

Avgiften för småbarnspedagogik fastställs på samma sätt som friheten från avgift under fyra timmar för femåringar.

Helsingfors är en av kommunerna som valts till försöket. Det tvååriga försöket med förskoleundervisning börjar i augusti 2021 för en del barn födda 2016 och i augusti 2022 för en del barn födda 2017. Daghemmen, vilka anordnar förskoleundervisning, och barnen som deltar i försöket väljs med ett urvalsförfarande, genom försorg av undervisnings- och kulturministeriet.

I augusti är det möjligt att välja totalt 7–8 h/dag (högst 20 h/vecka) förskoleundervisning och småbarnspedagogik för sexåringar i förskoleundervisning respektive för femåringar i försöket med förskoleundervisning. Avgiften för småbarnspedagogik är 60 procent. Under skolloven är klientavgiften 90 procent för sexåringar med förskoleundervisning.

Småbarnspedagogiken utöver de fyra timmarna är avgiftsbelagd. Avgifterna bestäms för femåringar enligt följande:

  • småbarnspedagogik 4 timmar/dag – avgiftsfritt
  • småbarnspedagogik 4–5 timmar/dag – för den del som överstiger 4 timmar tas en avgift som är 20 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid
  • småbarnspedagogik 5-7 timmar/dag – för den del som överstiger 4 timmar tas en avgift som är 40 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid
  • småbarnspedagogik över 7 timmar/dag – för den del som överstiger 4 timmar tas en avgift som är 65 % av avgiften för småbarnspedagogik på heltid


Aktuellt

Avgifterna för småbarnspedagogik från och med 1.8.2021 (pdf)

Småbarnspedagogikens kundavgiftsbeslut blir elektroniska (Kundmeddelande) (pdf)

Avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar (pdf)

Utredning över inkomster (pdf)
(Gäller inte privat småbarnspedagogik)

Ansökan om prövningsbaserad sänkning av avgift (pdf)
(Gäller inte privat småbarnspedagogik)


Förfrågningar om betalning av fakturor och nätfakturor kan riktas till ekonomiförvaltningstjänsten på numret 09 310 25300, fax 09 310 25355.
E-post talpa.asiakaspalvelu@)hel.fi08.12.2021 10:43