Hoppa till innehållet

Avgifter för småbarnspedagogik

Avgifterna för småbarnspedagogiken fastställs vid enheten för klientavgifter av den ekonomisekreterare som utnämnts för varje vårdplats. Kontaktuppgifterna får du av barnets vårdplats eller via sektorn för fostran och utbildning, tfn 09 3104 4986.
Ekonomisekreteraren nås per e-post dagvardsavgifter@hel.fi eller varhaiskasvatus.maksut@hel.fi

Klientavgiften inom småbarnspedagogiken gäller serviceanvändare, dvs. ett barn inom småbarnspedagogiken samt utöver barnet föräldrar eller andra vårdnadshavare som lever i gemensamt hushåll med barnet.
Fakturan skickas endast till adressen för den familj där barnet bor med sin eller sina vårdnadshavare.

Obs! Klientavgifterna under våren 2020 

Regeringens rekommendation om gottskrivning av klientavgifter inom småbarnspedagogiken gällde till 13.5, efter vilket man återgick till att följa lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken:

Avgiften för maj månad är 50 % av avgiften för hela månaden även om barnet inte deltog i småbarnspedagogik, lekparksverksamhet eller eftermiddagsverksamhet för skolelever under hela kalendermånaden. I ovan beskrivna fall har fakturan för tiden 1.5 - 13.5.2020 gottskrivits med stöd av ett särskilt beslut i enlighet med regeringens rekommendation och fr.o.m. 14.5 tas avgifter igen ut som normalt i enlighet med lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, se Frånvarons inverkan på klientavgiften inom småbarnspedagogiken.

Avgifterna för småbarnspedagogik från och med 1.8.2020 (pdf)

Småbarnspedagogikens kundavgiftsbeslut blir elektroniska (Kundmeddelande) (pdf)

Avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar (pdf)

Kontaktuppgifter till enheten för klientavgifter

Småbarnspedagogikens blanketten

Blanketten kan skickas med skyddad e-post vilket innebär att du identifierar dig med nätbankskoder, Mobil-ID eller med ett personkort med chip.

Skicka blanketten med skyddad e-post.

Förfrågningar om betalning av fakturor och nätfakturor kan riktas till ekonomiförvaltningstjänsten på numret 09 310 25300, fax 09 310 25355.
E-post talpa.asiakaspalvelu@)hel.fi



07.09.2020 11:28