Suoraan sisältöön

Alternativa former av småbarnspedagogik


Barn i ett daghem

 • Småbarnspedagogik erbjuds i kommunala och privata daghem.
 • Ansökan till kommunala daghem görs skriftligt fyra månader innan vårdsbehovet är aktuellt.
 • Ansökan till privata daghem görs genom att kontakta det privata daghemmet direkt.  
 • Information om avgifterna för småbarnspedagogik  

Läs mera om dagvård  

Aktiviteter, lek och kompisar på daghem  - broschyr 


Familjedagvård

 • Familjedagvård kan vara
  - gruppfamiljedagvård i lokaler som upprätthålls av kommunen eller en privat aktör
  - trefamiljedagvård hemma hos familjerna
  - familjedagvård hemma hos en barnskötare.
 • Ansökan till den kommunala familjedagvården görs skriftligt fyra månader innan dagvårdsbehovet är aktuellt.
 • Information om privata familjedagvårdare i det egna området fås av familjedagvårdsledaren i område.

Läs mera om familjedagvård.

Klubbverksamhet

 • Klubbar finns vid kommunala daghem och i lekparker (enbart på finska)
 • Klubbarna är avgiftsfria.
 • Klubbarna är avsedda för barn mellan två och fem år.
 • I klubbarna ordnas verksamhet 1–4 gånger i veckan, ungefär tre timmar åt gången.
 • Utöver de kommunala klubbarna finns privata klubbar för vilka man kan hämta en servicesedel.

Läs mera om klubbverksamhet

Vård av barn i hemmet

För vård av barn i hemmet kan man få hemvårdsstöd och Helsingforstillägget. Hemvårdsstöd kan fås för barn under tre år som inte går i kommunal dagvård. En av föräldrarna eller någon annan skötare, till exempel en släkting, kan ta hand om barnet. Man ansöker om hemvårdsstödet och Helsingforstillägget vid FPA.

Anställa en barnskötare i sitt hem 

 • Med hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem.
 • Familjen letar själv och väljer ut en barnskötare.
 • Innan arbetet börjar ska barnskötaren som familjen har valt eller familjen boka en tid för intervju hos familjedagvårdsledaren.
 • Flera familjer kan också anställa en barnskötare tillsammans och bilda en så kallad dagvårdscirkel och ansöka om hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för att anställa barnskötaren.

Tillfällig dagvård

 • Barnet kan få en tillfällig vårdplats för ett kortvarigt behov, i mån av vårdplatsens resurser.
 • Du kan kontakta daghemsföreståndaren eller familjedagvårdens ledare för att höra dig för om tillfällig dagvård.

Läs mera om tillfällig dagvård

 06.12.2019 09:59