Suoraan sisältöön

Alternativa former av småbarnspedagogik

1. Barn i ett daghem

2. Familjedagvård

3. Klubbverksamhet

 • Klubbar finns vid kommunala daghem och i lekparker
 • Klubbarna är avgiftsfria.
 • Klubbarna är avsedda för barn mellan två och fem år.
 • I klubbarna ordnas verksamhet 1–4 gånger i veckan, ungefär tre timmar åt gången.
 • Utöver de kommunala klubbarna finns privata klubbar för vilka man kan hämta en servicesedel.
 • Mer information
  Klubbverksamhet
  Privata klubbar

4. Att anställa en barnskötare i hemmet

5. Vård av barn i hemmet

 • För vård av barn i hemmet kan man få hemvårdsstöd och Helsingforstillägget.
 • Hemvårdsstöd kan fås för barn under tre år som inte går i kommunal dagvård.
 • En av föräldrarna eller någon annan skötare, till exempel en släkting, kan ta hand om barnet.
 • Man ansöker om hemvårdsstödet och Helsingforstillägget vid FPA.
 • Mer information
  Hemvårdsstöd och Helsingforstillägg
  Hemvårdsstöd på FPA:s webbplats

 DELA
29.01.2019 14:11