Hoppa till innehållet

Olika former av småbarnspedagogik


Barn i ett daghem

 • Småbarnspedagogik erbjuds i kommunala och privata daghem.
 • Ansökan till kommunala daghem görs fyra månader innan familjen behöver en plats inom småbarnspedagogiken.
 • Ansökan till svenskspråkiga kommunala daghem görs via e-tjänsten Asti.
 • Ansökan till finskspråkiga kommunala daghem görs via Helsingfors stads e-tjänster.
 • Ansökan till privata daghem görs genom att kontakta det privata daghemmet direkt.  
 • Information om avgifterna för småbarnspedagogik  

Läs mera om småbarnspedagogik  

Aktiviteter, lek och kompisar på daghem –broschyr


Familjedagvård

 • Familjedagvård kan vara
  - gruppfamiljedagvård 
  - trefamiljedagvård hemma hos familjerna
  - familjedagvård hemma hos en barnskötare.
 • Ansökan till den kommunala familjedagvården görs genom e-tjänsten Asti fyra månader innan behovet av småbarnspedagogik är aktuellt.
 • Inom den kommunala familjedagvården fastställs klientavgifterna på samma sätt som i kommunala daghem.

Läs mera om familjedagvård.

Klubbverksamhet

 • Klubbar finns vid kommunala daghem och i lekparker (enbart på finska)
 • Klubbarna är avgiftsfria.
 • Klubbarna är avsedda för barn mellan två och fyra år.
 • I klubbarna ordnas verksamhet 1–4 gånger i veckan, ungefär tre timmar åt gången.
 • Utöver de kommunala klubbarna finns privata klubbar för vilka man kan hämta en servicesedel.

Läs mera om klubbverksamhet

Vård av barn i hemmet

För vård av barn i hemmet kan man få hemvårdsstöd och Helsingforstillägget. Hemvårdsstöd kan fås för barn under tre år som inte deltar i kommunal småbarnspedagogik. En av föräldrarna eller någon annan skötare, till exempel en släkting, kan ta hand om barnet. Man ansöker om hemvårdsstödet och Helsingforstillägget vid FPA.

Med hemvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare i sitt hem för ett barn under tre år. Med privatvårdsstödet kan familjen anställa en barnskötare för ett barn under skolåldern. Man kan också anställa en barnskötare tillsammans med en annan familj.

Läs mer om att anställa en barnskötare i sitt hem  

Tillfällig plats inom småbarnspedagogik

 • Barnet kan få en tillfällig plats för ett kortvarigt behov, i mån av verksamhetsställets resurser.
 • Du kan kontakta daghemsföreståndaren eller familjedagvårdens ledare för att höra dig för om tillfällig småbarnspedagogik.

Läs mera om tillfällig plats inom småbarnspedagogik

 28.01.2021 14:46