Studier

På arbetarinstituten kan du gå på kurser i bland annat språk, hantverk och bildkonst, litteratur och scenämnen, hemkunskap, sjöfart, musik, informationsteknik, samhällsämnen, idrott och dans. Våra lärare är experter på sina områden. Det finns över 70 undervisningsställen runt om i staden.

Studierna på arbetarinstituten sker i regel kvällstid, men det finns också många dagkurser i vårt utbud.

Helsingfors stads svenska arbetarinstitut är landets största svenskspråkiga medborgarinstitut. I utbudet finns bland annat språkkurser på olika nivåer, konstämnen, informationsteknik, matlagning, motion och textilarbete. Arbis ordnar också kurser på Öppna universitetet.

Ilmonet.fi - Medborgar- och arbetarinstituten i huvudstadsregionen: kurssökning och anmälningDELA
15.10.2018 16:23