Helsingforsnejdens sommaruniversitet

Nu kan du låta dig bli inspirerad av sommaren, eftersom anmälningarna för sommaruniversitetets kurser har startat. Det finns nästan 700 kurser i programmet. Du kan anmäla dig online 24/7. Undervisningen är öppen för alla oberoende av ålder, grundutbildning eller övrig studierätt.

Sommaruniversitetets mångsidiga program omfattar förutom öppen universitetsundervisning och öppen yrkeshögskoleundervisning också ett stort urval av språkkurser, yrkesinriktad fortbildning, konstkurser, kurser i datateknik, abiturientkurser samt öppna evenemang för allmänheten. Kursutbudet varierar från år till år.

Undervisningen i kurserna går i regel på finska. Om undervisningen går på något annat språk står detta angivet i kursbeskrivningen.DELA
23.03.2016 09:36