Skolresor

Elever i Helsingfors stads grundskolor får understöd för sina skolresor enligt de principer som utbildningsnämnden har slagit fast. Eleverna kan beviljas ett HRT-resekort som understöd för skolresan om den för elever i årskurserna 1–6 är minst 2 kilometer och i årskurserna 7–10 minst 3 kilometer i ena riktningen. 

Reseförmånen beviljas i regel bara till skolan inom det egna elevupptagningsområdet. Understöd för skolresan gäller också de elever som deltar i språkbadsundervisning eller specialiserad undervisning, där eleverna är valda genom lämplighetstest. I finska skolor får elever också reseförmån för studier i ovanliga A1-språk (tyska, svenska, franska, ryska) och i svenska skolor för studier i ovanliga A2-språk (tyska, franska). Understöd för skolresan beviljas också elever i specialundervisning. Elever som får undervisning i egen religion eller eget modersmål i en annan skola kan få ett HRT-resekort med värde.

Understödet för skolresan beviljas i första hand i form av ett HRT-resekort. På särskild anhållan kan specialskjuts beviljas med stöd av intyg av psykolog, skolkurator eller läkare. I regel är det då fråga om samtransport med taxi.DELA
05.03.2015 10:05