Hoppa till innehållet

Förköp

När objektet för en markaffär i Helsingfors överstiger 3 000 kvadratmeter, har staden rätt att tillämpa förköpsrätt enligt förköpslagen. Stadens förköpsrätt innebär att staden träder in som ägare istället för köparen som nämns i köpebrevet.

Förköpsrätten gäller inte fastighetsaffärer mellan nära släktingar.

Man kan även be staden om ett förhandsutlåtande om att staden inte utnyttjar förköpsrätten.

Mer information:

Utveckling av markegendomen och tomter, tomtenheten

Peter Haaparinne, teamchef
tfn 09 310 31864

e-post: förnamn.efternamn(at)hel.fi06.12.2019 12:53