Hoppa till innehållet

De allmänna områdena

Gator och parker

Innan en gata eller park byggs strävar staden efter att komma överens med markägaren om kompensation för markgrunden samt byggnaderna, konstruktionerna och växtbeståndet på området. Om ingen överenskommelse nås har staden rätt att inlösa områdena.

Tomtpartier

Byggande på en tomt enligt en detaljplan kräver att hela tomten ägs. Tomtpartier som ägs av staden kan köpas. Ägaren till huvuddelen av en tomt har även rätt att inlösa övriga tomtpartier.

Mer information:

Utveckling av markegendomen och tomter, tomtenheten
  
Peter Haaparinne, teamchef
tfn 09 310 31864

e-postaddresser: förnamn.efternamn(at)hel.fi06.12.2019 12:53